Om föreningen

Skogslid drivs som en Kooperativ Hyresrättsförening (KHF). Skogslid var en av de första i Sverige som fick tillstånd av regeringen att starta en sådan förening. Som boende på Skogslid är man medlem och hyresgäst i föreningen och betalar en symbolisk medlemsavgift på 100 kr. Denna summa kan variera stort mellan olika KHF. Denna boendeform är ett mellanting mellan en bostadsrättsförening och en hyresrätt. En viktig skillnad jämfört med en bostadsrätt är att som boende och medlem i en KHF äger man inte bostaden.

Föreningens verksamhet sköts av en styrelse som består av sex ledamöter och fyra ersättare. Fyra ledamöter och två ersättare utses av årsmötet, en ledamot och en ersättare av Borås stad och en ledamot och en ersättare av Riksbyggen.

Föreningens mål är att kunna erbjuda äldre personer ett gott boende som är anpassat för deras behov och till hyresnivåer som är möjliga för äldre att betala.

Som medlem i föreningen har du inflytande över skötseln av grönytor, inre och yttre underhåll och hyressättning m.m.

Borås stad bedriver:

  • Vård- och omsorgsverksamhet på Gamla kyrkvägen 6 samt på Nya kyrkvägen 7
  • Restaurangverksamhet
  • Aktiviteter i dagcentralen och samlingssalen
  • Biblioteksverksamhet och utställningar i galleri Glasverandan

Sedan år 2019 är det föreningen som tagit över uthyrningen av lägenheter i seniorboendet.

Förvaltning, fastighetsskötsel och administration av Skogslid köper föreningen av Riksbyggen.

Sjukvårdsminister Bo Könberg
Sjukvårdsminister Bo Könberg inviger, den 22 oktober 1993, sista etappen av Skogslids förvandling till ett modernt boende för äldre. Sista etappen var nybyggnaden av Nya kyrkvägen, bestående av 20 lägenheter i två gruppboenden och två servicelägenheter. (Foto Borås Tidning)