Uthyrningspolicy

Skogslids Seniorboende har äldre, +65, som målgrupp

  • Förtur, närhetsprincipen, gäller för boende i Fristad och orterna runt om.
  • Förtur, social prioritet, gäller för de som inte bor enligt ovan, men har barn eller närstående som bor i dessa orter.

Vid lika förtursprioritet gäller anmälningsdatum. Finns ingen med förtur gäller också anmälningsdatum.

Bostadssökande ska lämna in en skriftligt undertecknad intresseanmälan.

I intresseanmälan ska anges vilken typ av lägenhet som önskas och övriga önskemål. Om ett visst önskemål beror på sjukdom/hälsoproblem anges det i intresseanmälan.

Grundkrav för sökande

En viktig målsättning är att säkerställa de boendes långsiktiga betalningsförmåga i samband med erbjudande av bostad.

Vid tecknande av hyreskontrakt gäller följande:

  • Att man tillhör målgruppen +65. Avser den som är yngst om fler än en är sökande.
  • Man får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar hos kronofogden – genom att fylla i intresseanmälan godkänner man att vi tar en kreditupplysning.
  • Som inkomst räknas lön, pension och bostadsbidrag/tillägg etc.
  • Vi vill att man har goda referenser från en eventuell tidigare hyresvärd.

 

Styrelsen
KHF Skogslid